OSAZENÍ STAVBY NA POZEMEK A NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (potřebný k žádosti o stavební povolení)

Tyto je možné vypracovat až podle přesné lokality (parcely) a přesných dispozic umístění jednotlivých sítí na této parcele. Na požádání Vám tento projekt vypracujeme. Osazení stavby na pozemek doplní dokumentaci pro stavební povolení o průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a zásady organizace výstavby.

C.2 KOORDINAÈNÍ SITUACE _ Výkre

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (potřebný k žádosti o stavební povolení)

Od roku 2009 musí mít každá budova tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy. Ten si můžete k projektu přiobjednat za cenu 3.500 Kč.

 

průkaz ENB_male

RADONOVÝ PRŮZKUM POZEMKU (potřebný k žádosti o stavební povolení)

Každý dům podle stavebního zákona potřebuje k vydání stavebního povolení radonový průzkum pozemku, který Vám na požádání zajistíme.

radon_male

VÝKAZ VÝMĚR

Jedná se o položkový rozpis stavby domu podle projektu. Tento výkaz výměr doporučujeme objednat, pokud stavbu Vašeho domu budete provádět prostřednictvím stavební firmy a chcete si udělat cenové srovnání. Výkaz výměr dodáváme za cenu 1 500 Kč s DPH a to ve třech vyhotoveních.

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Jedná se o naceněný položkový rozpočet (Výkaz výměr) vypracovaný kvalifikovanou osobou. Dodáváme jej za cenu 3.500 Kč s DPH a to ve třech vyhotoveních.

 

PŘISTAVĚNÁ GARÁŽ, SAMOSTATNÁ GARÁŽ, GARÁŽOVÉ STÁNÍ, SKLEP

Tyto a případně další doplňky Vašeho domu můžete požadovat při objednávce projektu. Každý takovýto prvek (pokud již není přímo součástí daného typového provedení domu) Vám za dohodnutý poplatek rádi projekčně připravíme a dodáme jako součást projektové dokumentace.