Budete-li podávat na stavebním úřadě stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pak zjistíte, že potřebujete ještě další projekty, než jen dokumentaci domu. Dalšími potřebnými projekty jsou: Osazení stavby na pozemek a napojení na inženýrské sítě, Průkaz energetické náročnosti budovy nebo Radonový průzkum.
Zároveň  Vám nabízíme zpracování dalších podkladů. Připravíme Vám k danému projektu Výkaz výměr nebo Položkový rozpočet. Doprojektujeme Vám ke stavbě suterén (sklep), garáž nebo garážové stání, popřípadě zhotovíme projekt celé zahrady (více zde).